Hvordan lage et verdifilter med en eller flere enkeltbetingelser?

Verdifilter med én eller flere enkeltbetingelser kan opprettes fra FILTRE-ruten eller i en Rapport. Filtre som er opprettet fra Filtre-ruten, kan brukes i rapporten for å filtrere ut svar som samsvarer med valgte betingelser. Metoden for å opprette filter via Filtre ruten og under Rapporter ruten er nesten lik.

For å opprette verdifilter med èn eller flere enkeltbetingelser fra Filtre ruten gjøres følgende:

 

 • Klikk på Filter (1) øverst. Klikk deretter på den Grønne Plussknappen (2):

 • Nå kan du velge hvilken type filter du vil lage.
  Verdi filter: Brukes til å filtrere ut svar som ikke samsvarer med betingelsene basert på svarene som er gitt på ett eller flere spørsmål.
  Intervall filter: Brukes til å filtrere ut svar som ikke samsvarer med betingelsene basert på tidspunkt svaret ble gitt på ett eller flere spørsmål.

Velg Verdi Filter og klikk på  Neste.

Opprett ett eller flere enkeltbetingelsesfiltre eller Opprett ett flerbetingelsesfilter. Et eksempel på det valgte verdifilteret vises under. I dette eksemplet vil vi lage et Ett eller flere enkeltbetingelsesfiltre og trykke Neste.

I neste vindu definerer vi filterbetingelsene.

TIPS: Hvis du har respondentdata i Questen din, kan du velge å bruke filteret på respondentdata også!

 • Klikk på Spørsmålet (1) du vil bruke filteret på og trykk NESTE(2).
  I dette eksemplet velges det å filtrere objekter relatert til et NPS-spørsmål.

 • Etter å ha valgt spørsmålet må det velges hvilken logisk operatør vi ønsker på filteret*.I dette eksemplet ønsker vi å lage ett separat filter ved å velge Ingen av (1)
  i rullegardinmenyen og deretter krysse av i avmerkingsboksen for Ambassadører(2) klikk deretter NESTE (3).

 • Etter å ha klikket på Neste, vil du bli bedt om å gi filteret et navn, skriv inn ønsket navn og klikk OK.
  Det anbefales å sette navn som gjenspeiler betingelsene brukt i filteret.

*Du kan velge mellom 4 forskjellige operatørlogikker fra en rullegardinmeny når du bruker et verdifilter på alle spørsmålstyper utenom Åpent svar og spørsmålstypen diverse( f. eks filopplastning) :

Noen av: Vil opprette ett separat filter som grupperer alle respondentene som

har svart det gitte alternativet.

Ingen av: Vil opprette ett separat filter per utvalg som grupperer alle respondenter som

ikke har svart det gitte alternativet.

Besvart: Vil gruppere alle respondentene som har svart på det gitte spørsmålet.

Ikke besvart: Vil gruppere alle respondentene som ikke har svart på det gitte spørsmålet.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.