🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan kan jeg Redigere kolonner i Responser?

Klikk på Oppfølging.

Under Responser klikker du på Velg kolonner-knappen helt til høyre:

Merk informasjonen du vil eksportere, og klikk deretter OK:

Merk respondentene du vil eksportere i listen og klikk Eksport.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.