Slik bruker du Filtre i en rapport

Filtre er nyttige for å gruppere og skille ut respondenter basert på spesifikke forhold. Du kan opprette intervallfiltre for å gruppere respondenter basert på når de svarte (f.eks. «i fjor»), eller verdifiltre for å gruppere respondenter basert på hva de har svart eller visse egenskaper som spesifisert i respondentdata.

Etter at du har opprettet filtrene du vil bruke i rapporten, går du til rapporten din, klikker på ønsket spørsmål på venstre side, og åpner deretter Serier:

Du kan da finne filtrene dine i de forskjellige rullegardinmenyene:

Hvis du ønsker å bruke filtrene på andre spørsmål i rapporten din, kan du gjøre dette ved å klikke på Anvend filtre på alle serier og velge spørsmålene du vil bruke det på. Dette er en stor tidsbesparende funksjon:

Det er også mulig å bruke filtre til å gjøre sammenligninger. Klikk på Legg til serie-knappen og velg ønsket analyse:

Hvis du klikker på Legg til sammenligning, vises en ny boks, der du kan velge filteret du vil bruke i sammenligningen. Hvis du vil ha denne sammenligningen på andre spørsmål, klikker du på Anvend på andre spørsmål.

Hvis du har flere filtre å sammenligne, kan du spare tid ved å velge Legg til buntsammenligning. Dette vil gi deg en liste over alle filtrene dine, og du kan velge de du vil bruke i sammenligningen:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.