🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Håndtere Quest til godkjenning

Når en Designer-bruker ber om godkjenning for en Quest, kan Super-brukere finne denne under Godkjenningsprosess ved å klikke på navnet sitt nederst til venstre.

  • Under godkjenningsprosess kan super-bruker godkjenne/avslå (1) forespørselen.
  • Se hvilke Designer-bruker som sendte forespørselen (2).
  • Se når den ble sendt og hvilken bruker forespørselen holder til (3).
  • Se hvilken Super-bruker som godkjente forespørselen (4).
  • Du kan også forhåndsvise Questen ved å klikke på Forhåndsvisning (5).

 

Når den valgte brukeren har godkjent Questen, vil Designer-brukeren ha muligheten til å publisere den.

Merk: Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, Vennligst kontakt oss for å aktivere godkjenningsprosess for Quester. 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.