How can I send a Notification to the respondent immediately after sending the response?

To be able to send a Notification to the respondent after the response, you must either have distributed with Distribute by Email, or Distribute by Link with the Show Obligatory E-mail Input Field selected. To make the notification be sent to the respondent, select the Respondent option in the To option.

How can I send a Notification to the respondent immediately after sending the response

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.