Hur använder jag Kontakter?

Klicka på Kontakter i menyn till vänster. Här kan du redigera alla dina kontakter samt skapa nya kontaktgrupper.

För att skapa en ny  grupp klickar du på den gröna Skapa-knappen.

Du får nu upp en ruta där du väljer vad gruppen ska heta. Klicka på Skapa för att skapa din nya grupp.

Du kan dela din nya grupp med alla andra användare i din organisation genom att välja klicka här.

För att lägga till kontakter i din grupp klicka du på den gröna knappen under kontakter.

Här skriver du in dina kontakters mail-adresser. Klicka på Lägg till när du är klar.
Du kan lägga till fler kontakter i samma grupp senare genom att använda denna funktion flera gånger.

För att radera kontakter i din grupp väljer du kontakterna i listan (1) och klickar på Radera (2).
Om du har många kontakter i en grupp kan du använda Sökfältet (3) för att hitta specifika kontakter.

I fönstret med dina grupper kan du hantera alla dina kontaktgrupper. Markera först den eller de grupper du vill. Välj Exportera för att skapa en Excel-fil med alla kontakter i en grupp. Om du vill kopiera eller radera en kontaktgrupp gör du det genom att markera gruppen och välja Kopiera (2) eller Radera (3).

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.