Hur använder jag Routing för olika svarsalternativ?

Routing är praktiskt när du vill använda följdfrågor till specifika svar i din Quest eller för specifika individer baserade på respondentdata.

Du kan även använda Routing för att skapa valmöjligheter i din Quest. Ett exempel är att välja matris (enval) som frågetyp och att låta svaranden välja vilka av valen som är relevanta för dem.

På nästa sida presenterar du svaranden med de följdfrågor som är relevanta för de frågor där de svarat ”Ja”.

Lägg till en sidbrytning och skapa en ny frågematris och klicka på frågeinställningar.

Klicka på Routing.

 

Här skapar du villkor som gäller för svar i föregående fråga som leder svaranden vidare till relevanta följdfrågor.

När svaranden svarar ”Ja” på en fråga..

..ser de endast den följdfråga som är relevant för det föregående svaret.

Notera att det även går att använda Routing för att skapa villkor baserade på Respondentdata. Läs mer om detta i artikeln Hur använder jag Respondent Data?

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.