🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

hur använder jag quest login

Obs: Quest-inloggning är en tilläggsfunktion som inte finns med i Essentials per automatik. För att aktivera funktionen behöver du kontakta Questbacks support via denna länk.

Under distribuera via länk kan du hitta funktionen Quest-inloggning. Denna funktion är praktisk om du vill distribuera din Quest via en länk men vill kontrollera vem som kan delta i Questen eller använda respondentdata för att göra inbjudningarna mer personliga.

How to Use Quest Login

Generera tokens

Klicka på ”generera tokens” för att skapa ett visst antal tokens.

”Räkna” kommer att bestämma hur många tokens du vill skapa.

”Säkerhetsnivå” bestämmer hur många tecken en token kommer att innehålla.

Du kan välja mellan:

  • Hög (23 tecken)
  • Medium (14 tecken)
  • Låg (5 tecken)
  • Anpassat (5-23 tecken)

Generera tokens

Tokens kan bli exporterade med ”Generera tokens”-knappen:

Export tokens

Svar till Quests med Quest-inlogg

Notera att Survey login har en separat URL som skiljer sig något från den generella ”distribution via länk”. Kopiera länken och dela den med dina respondenter, tillsammans med deras personliga token:

Answer to Quests with Quest login

När man använder länken, så kommer respondenter att att få en fråga där de behöver ange sin unika token innan de svarar:

respondents will be asked to enter their unique token before answering

Quest login och Respondentdata (avancerad användning)

Skapade tokens kommer att visas som unika invitationer i ”invitationslistan”. Här kan du hålla koll på respondenternas svarsstatus:

keep track of the respondents’ response status

… och genom att klicka på individuella e-postadresser kan du manuellt granska eller lägga till respondentdata:

manually review or add Respondent Data

När du arbetar med respondentdata kan du analysera de exporterade e-postmeddelanden till respondentdatafälten manuellt innan du importerar filen:

parse these exported emails in to the Respondent data fields-export manually

Viktigt: använd inställningen ”importera nya inviterade och uppdatera existerande respondent data (inga dubbletter)” eller ”uppdatera existerande respondentdata (inga dubbletter)” för att undvika dubbletter så att de genererade tokens refererar till de avsedda respondenterna:

avoid duplicates

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.