Hur man skapar ett eller flera filter med enkla villkor

Värdefilter med ett eller flera individuella villkor kan skapas från FILTER-rutan eller i en rapport. Filter skapade från filterrutan kan användas i rapporten för att filtrera bort svar som matchar valda villkor. Metoden för att skapa filter via rutan Filter och under rutan Rapporter är nästan den samma.

För att skapa ett värdefilter med ett eller flera enstaka villkor från filterrutan, gör följande:

 • Klicka på Filter (1) längst upp. Klicka sedan på den gröna plusknappen (2):

 • Nu kan du välja vilken typ av filter du vill skapa.
  Värdefilter: Används för att filtrera bort svar som inte stämmer överens med villkoren baserat på svaren på en eller flera frågor.
  Intervallfilter: Används för att filtrera bort svar som inte matchar villkoren baserat på den tid svaret gavs.

Välj Värdefilter och klicka på Nästa.

Skapa ett eller flera filter med enkla villkor eller skapa ett filter med villkor i flera steg. Förhandsvisning på det valda värdefiltret visas nedan. I det här exemplet kommer vi att skapa en Ett eller flere filter med enkla villkor och trycka Neste.

I nästa fönster definierar vi filtervillkoren.

TIPS: Om du har respondentdata i din Quest kan du välja att använda filtret på respondentdata också!

 • Klicka på frågan (1) du vill använda filtret på och tryck på NÄSTA (2).
  I det här exemplet är det valt att filtrera objekt relaterade till en NPS-fråga.

 • Efter att ha valt frågan är det nödvändigt att välja vilken logisk operator vi vill ha på filtret* I detta exempel vill vi skapa ett separat filter genom att välja Ingen av
  i rullgardinsmenyn och markera sedan rutan för Förespråkare och klicka sedan på NÄSTA.
 • Efter att ha klickat på Nästa blir du ombedd att ge filtret ett namn, ange önskat namn och klicka på OK.
  Det rekommenderas att ställa in namn som återspeglar villkoren som används i filtret.

 

 

* Du kan välja mellan 4 olika operatörslogiker från en rullgardinsmeny när du använder ett värdefilter på alla frågetyper utom Öppet svar och den diverse frågetypen (t.ex. filuppladdning):

Något av: Kommer att skapa ett separat filter som grupperar alla respondenter som har svarat på det givna alternativet.

Ingen av: Kommer att skapa ett separat filter per prov som grupperar alla respondenter som har inte svarat på det givna alternativet.

Svarat: Kommer att gruppera alla respondenter som har svarat på den givna frågan.

Inte besvarad: Kommer att gruppera alla respondenter som inte har svarat på den givna frågan.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.