Var kan filter skapas?

Det finns två sätt att skapa filter, från filterpanelen eller i seriemenyn för en viss rapport. Gör följande för att skapa ett filter från filterpanelen:

  • Filter som ska användas i rapporter kan enkelt skapas genom att navigera till Filter (1) överst. Klicka sedan på den gröna plusknappen (2):

Välj om du vill skapa ett värde- eller intervallfilter.

Värdefilter: Används för att filtrera bort svar som inte stämmer överens med villkoren baserat på svaren på en eller flera frågor.
Intervallfilter: Används för att filtrera bort svar som inte matchar villkoren baserat på den tid svaret gavs.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.