🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag Svar i Uppföljning?

Under Uppföljning hittar du Svar där du kan se alla svaranden som deltagit i din Quest. Du hittar både svars-ID som svaranden tilldelats samt e-postadresser under Respondent. (Om du inte ser dessa kolumner kan du välja kolumner som ska visas genom att klicka på Välj kolumner till höger i listan)

När du markerar en eller flera svaranden får du tillgång till följande funktioner:

  1. Nytt ärende: Denna knapp skapar ett ärende för de valda svarandena. Använd detta för att skriva en intern kommentar eller skicka ett meddelande till svaranden.
  2. Spara som manuellt filter: När du har gått igenom ett antal svar kanske du ser ett mönster och vill kunna visa endast de som följer detta mönster. I detta fall kan du markera dessa svaranden och klicka på Spara som manuellt filter. Filtret kan sedan användas i alla delar av Essentials där filter är tillgängliga.
  3. Exportera: Exportera listan med markerade svarande till en Excel-fil.
  4. Radera: Klicka här för att radera valda svaranden från svarslistan
  5. Värdefilter: Filtrera listan enligt ett av dina skapade värdefilter
  6. Intervallfilter: Filtrera listan enligt ett av dina skapade intervallfilter
  7. Manuellt filter: Filtrera listan enligt ett manuellt filter

Det går bra att använda sig av flera olika sorters filter samtidigt. Om flera användare har skapat filter i denna rapport kan du kryssa i rutan Visa endast mina filter för att tillfälligt ta bort andra användares filter ur rullgardinslistorna.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.