🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur väljer jag vilka kolumner som visas i Uppföljning?

Under Uppföljning hittar du alla svar som har kommit in till din Quest. Här kan du välja vilka kolumner som ska visas och använda detta för att exportera specifika fält från svaren till en Excel-fil. Klicka först på Välj kolumner.

Här kan du nu välja vilka Systemfält, svar och eventuella anpassade fält du vill visa.

När du har valt de kolumner du vill ha med i din export kan du välja vilka svar som ska exporteras eller välja markera alla (1) för att exportera alla svar som har kommit in. Klicka sedan på Exportera för att ladda ner en Excel-fil med informationen du har valt.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.