Hur använder jag Översättningar i Designer?

Om du har valt att visa din Quest i flera olika språk behöver du skriva in översättningar av frågor, svar och annan information som visas i Questen. Du hittar dessa inställningar under Språk och Översättningar.

Klicka på Lägg till översättningar för att öppna ett fönster där du kan skriva eller klistra in dina översättningar.

Översättningarna du skriver in här infogas i cellerna för språken med början från den markerade cellen. Om ingen cell markerats infogas de i cellerna med början från det första ytterligare språket. Separera varje översättning med ett radbyte, som i exemplet nedan. Klicka sedan på Lägg till för att infoga översättningarna.

Tips: Du kan klicka på och flytta fönstret Lägg till översättningar om du vill kunna se meningarna medan du skriver översättningarna.

Såhär ser det ut när du lagt till översättningarna:

En väldigt smidig metod för att lägga till många översättningar samtidigt är att använda en Excel-fil för att skriva in översättningarna. Klicka på Kopiera till clipboard för att kopiera alla fält som redan är ifyllda.

 

Öppna en ny Excel-fil och klistra in raderna.

Skriv in översättningarna för varje språk och kopiera alla kolumner med översättningar utom den översta raden.

Klistra in alla översättningar  i Lägg till Översättningar. Klicka på Lägg till.

Dina nya översättningar kommer nu att infogas i rätt rutor.

Denna metod är perfekt om du behöver översätta flera språk och vill använda en Excel-fil att dela med olika kollegor som ska översätta varsitt språk. Du kan använda Excel, Google Sheets eller andra Spreadsheet-program som fungerar på samma sätt.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.