Hur skapar jag en Quest med flera valbara språk?

I Språk kan du lägga till ytterligare språk som svaranden kan välja när de deltar i din Quest. Under Ytterligare språk kan kryssar du i
Lägg till språk till Quest för att lägga till ett eller flera språk. Klicka på Lägg till ett språk för att lägga till fler språk än de som redan finns i listan.

Du kan antingen låta svaranden välja språk själv innan de påbörjar Questen eller låta svaranden se Questen i samma språk som var valt i deras inbjudan.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.