Hur du hanterar Quest-behörigheter

Du kan ändra behörighet och lämna över ägandet av en Quest till en kollega under Inställningar på Quest-sidan.

Scrolla ner till och klicka på Behörigheter.

Här kan du välja vem som ska äga denna Quest under Questägare (1). Du kan även flytta din Quest till en annan Mapp (2).

Questägare är den person som har behörighet att göra ändringar i just denna Quest. När du byter Questägare kan den nya ägaren göra ändringar medan den gamla ägaren förlorar sina behörigheter.

Obs: Användare med rollen Designer kan endast göra ändringar i en Quest om de är Questägare medan en Superuser har behörighet att göra ändringar i alla Quests som ligger i mappar som Superuser har tillgång till.

Om du vill göra det möjligt för dina kollegor att kopiera din Quest-struktur (inställningar, frågor och frågeinställningar) kan du kryssa i rutan Dela med andra användare, för kopiering (3).

När du är klar med dina ändringar i Inställningar klickar du på Spara för att godkänna ändringarna.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.