🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur fungerar numreringen av frågor?

När du skapar frågor i Designer tilldelas varje fråga ett nummer. Denna numrering syns både i listan i Designer och i Förhandsgranska.

Denna numrering är endast ett hjälpmedel i Essentials och numreringen kommer inte att synas när din Quest är publicerad.

Om du vill numrera dina frågor i din Quest kan du göra detta genom att skriva siffror i början av varje fråga i Designer.

Såhär ser frågan ut i en publicerad Quest med vår nya numrering.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.