🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag frågeinställningar?

I Designer kan du hitta frågeinställningar med flera alternativ rör dina frågor.

  • Visa en skiljelinje ovanför denna fråga: Alla frågor har som standard en skiljelinje som separerar dem. Kryssa ur denna om du vill ta bort linjen om du t.ex. har 2 frågor som hör ihop.
  • Dölj hela frågan: Detta alternativ döljer frågan från svaranden. Använd detta i en pågående Quest om specifika frågor inte längre är relevanta.
  • Dölj frågetext: Om du använder text från Inkludera tilläggsinformation kan det ibland vara praktiskt att dölja den vanliga frågetexten.
  • Personuppgifter: Markerar frågor med en ikon som visar att de gäller personuppgifter.
  • Obligatorisk fråga: Markerar frågan med * och svaranden måste svara på frågan för att ta sig vidare i din Quest.
  • Visa svarsalternativen i slumpmässig ordning: Presenterar svarsalternativen i en slumpmässig ordning.

Obs: Vilka frågeinställningar som är tillgängliga beror på vilken frågetyp du har valt.

Ett tips som kan spara tid är att använda Ställ in egenskaper för flera frågor under Åtgärder. Med denna funktion kan du ändra frågeinställningar på flera frågor samtidigt.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.