🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag validera Quest?

Använd Validera Quest, under Testa & Publicera, för att hitta problem som behöver åtgärdas med Questen innan du publicerar.

Problem med din Quest kan t.ex. bero på att en fråga saknar svarsalternativ, det saknas GDPR-information eller att Questen är tillgänglig i flera språk men det saknas översättningar. Genom att använda Validera Quest kan du få en snabb överblick över alla dessa problem på en och samma plats.

Fel är problem som måste åtgärdas innan Questen kan publiceras. Varning är problem som du bör åtgärda men som inte hindrar dig från att publicera din Quest. Under Plats hittar du länkar som leder dig direkt till problemet.

Följ länkarna för att åtgärda problemen så att Questen du publicerar ser ut som den ska och fungerar som du tänkt dig.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.