🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur bifogar jag PDF-filer för nedladdning?

Du kan bifoga en PDF-fil till din Quest. PDF-filer går att bifoga i Introduktion, Tackmeddelande, E-post och frågor.

I detta exempel går vi igenom hur du bifogar PDF-filer till en fråga men du kan följa samma instruktioner för att ladda upp PDF-filer till andra delar av din Quest.

Under Designer hittar du Egenskaper för frågor. Kryssa i Inkludera tilläggsinformation och klicka på Välj fil.

Du ser nu fönstret Välj fil. Klicka på Ladda upp fil för att välja en PDF-fil som du har på din dator. Välj din fil och klicka på Infoga.

Obs: Det går inte att länka till PSD-filer på internet av säkerhetsskäl.

Din PDF-fil kommer nu att visas ovanför frågan du bifogat den till och svaranden kan klicka på länken för att ladda ner filen.

 

 

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.