Hur använder jag korstabulering?

Korstabulering låter dig jämföra inkomna svar för en eller flera frågor. Detta kan t.ex. vara praktiskt om du vill jämföra hur olika avdelningar har svarat på samma frågor i en medarbetarundersökning.

Du hittar Lägg till korstabulering i Lägg till serie under Serie i dina rapporter.

I vårt exempel kommer vi nu att jämföra svaren från fråga 1.1 samt 3.4.

Om vi scrollar ner till Visa kan vi nu se statistiken från båda frågor.

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.