🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag Respondentdata?

Respondentdata är information som du redan har om de som är inbjudna på din Quest. Du kan ladda upp respondentdata via en Excel-fil som laddas upp i Essentials. Genom att ladda upp denna information kan du ta del av flera fördelar som:

  • Din Quest blir kortare eftersom du slipper ställa frågor om information som du redan har
  • Du kan skapa smarta filter som går att använda i Rapporter och Uppföljning
  • Du får fler tillgängliga alternativ för olika routing-funktioner
  • Din Quest kan göras mer personlig med taggar som visar svarandens namn eller avdelning med hjälp av respondentdata-taggar

Här är ett exempel på hur en Respondentdata-fil kan se ut i Excel:

Under E-post skriver du in e-postadressen för personen som ska bjudas in till Questen. Denna kolumn måste finnas med i alla Respondentdata-filer som laddas upp. De andra kolumnerna (i detta exempel Namn, Avdelning, Stad) är helt valfria och du kan själv välja vilken information som är relevant för din Quest. Den översta raden är vad Essentials kommer att kategorisera informationen i kolumnerna som.

Ladda upp din Excel-fil i Distribution och Lägg till inviterade.

Välj Importera från fil.

Se till att rätt språk är valt. Klicka sedan på Välj och välj den filen du vill ladda upp.

Här ser du en förhandsgranskning av de två första raderna i din fil. Klicka på Nästa.

I nästa fönster kan du välja vilka kolumner i din fil som du vill importera till din Quest. Under Filrubriker (1) ser du de kolumner som fanns i din fil. Du kan klicka på de du vill importera och dra dessa till Lägg till ny (2) för att inkludera dem i importen. Välj vad informationen ska heta i din Quest (3) och kryssa i denna ruta (4) om du vill kunna skapa filter baserade på denna information. Klicka på Nästa när du är klar här.

I nästa ruta kan du välja om du vill att e-postinbjudningarna skickas automatist eller om du vill styra detta själv. Klicka på nästa och du kommer att se en bekräftelse på att uppladdningen lyckades.

Nu när du har laddat upp respondentdata kan du använda denna information på flera olika sätt. Du kan skapa personliga meddelanden i dina e-post inbjudningar eller använda svarandens information i frågor. Läs mer om detta i Hur använder jag taggar i Quest and Distribution?

Du kan även använda respondentdata för att skapa särskild routing-villkor. Gör detta under Designer där du hittar Routing längst ner bland frågeinställningarna.

 

Här kan du nu hitta Respondentdata som ett värdefilter och kan skapa villkor som leder svaranden till specifika frågor beroende på t.ex. vilken avdelning de jobbar på.

Om du vill lära dig mer om hur Routing fungerar och hur du kan skapa olika sorters villkor kan du läsa mer här: Hur använder jag Routing för olika svarsalternativ?

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.