🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur tar jag bort det inmatningsfältet för e-post i början av en Quest?

När du bjuder in svaranden via länk behöver de fylla i sin e-post för att kunna delta i Questen. Detta är en standardinställning men du kan välja att stänga av denna funktion genom att kryssa ur Visa obligatoriskt inmatningsfält för e-post under Distribuera via länk. Kom ihåg klicka på Spara för att spara de nya inställningarna.

Notera att när du väljer bort obligatorisk e-post kommer du inte att kunna identifiera svaranden om du inte har en fråga i Questen som rör deras identitet. Detta påverkar både aviseringar via e-post och möjligheten att skicka en kopia på svarandens resultat till deras e-post. Utan svarandens e-post kan du inte heller skapa ett ärende och återkoppla till svaranden om deras Quest-resultat. Alla svaranden som valt att inte ange sin e-post kommer att visas som distbylink@questback.com om du inte har aktiverat Dold identitet.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.