🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur infogar jag Q/A-taggar i Aviseringar?

Du kan infoga svar från svaranden i form av Q/A-taggar från din Quest i dina Aviseringar. Dessa går att använda för flera syften som t.ex. Tackmeddelanden eller som en del av andra frågor i din Quest. Här går vi igenom hur du använder Q/A-taggar i Aviseringar men principen är likadan om du vill infoga frågesvar i andra textfält i Essentials.

Gå till Aviseringar och Skapa en ny avisering eller välj en befintlig avisering.

Välj dina inställningar och scrolla ner till Meddelande under E-post. Här kan du använda Q/A-taggar för att infoga frågor och svar i ditt meddelande. I listan under Q/A-taggar ser du alla frågor som är med i Questen. Välj en av dessa för att infoga frågan i meddelandet.

När du väljer en Q/A-tagg kommer den att visas såhär i meddelandefönstret, men i mailet som svaranden får kommer taggen att bytas ut mot deras svar i frågan du valt. Du kan självklart infoga flera Q/A-taggar i samma meddelanden.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.