🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag Word Cloud?

Med funktionen word cloud kan du skapa en grafisk representation av ord som förekommer i frågetyper med fritextsvar och enval.

Denna funktion är praktisk om du på ett grafiskt sätt vill se, eller visa, vilka fraser som är vanliga i inkomna svar. Ju fler gånger ett ord förekommer bland svaren desto större är ordet i ditt word cloud.

För att använda word cloud väljer du en rapport, klickar på Lägg till och väljer Lägg till word cloud.

Du kommer nu få välja frågor som ditt word cloud ska baseras på. Varje fråga du väljer skapar en individuell word cloud för varje specifik fråga. Frågor som inte stöds av word cloud markeras med ”Stöds inte”.

Under inställningar kan du nu välja inställningar för ditt word cloud.

  1. Svar i: Det valda språket i Svar i avgör vilka svar som visas i ditt word cloud. Använd Alla språk för att visa alla svar på alla språk.
  2. Stoppord: Stoppord öppnar ett fönster där du kan välja vanliga ord på ett språk som utesluts från ditt word cloud. Se mer om stoppord längre ner.
  3. Max antal ord: Max antal ord du vill ska visas i ditt word cloud. Orden som förekommer minst antal gånger kommer att sorteras bort
  4.  Uteslut ord: Använd denna funktion för att själv välja ord att utesluta ur ditt word cloud
  5. Gemener/Versaler: Välj om ditt word cloud ska visas i små eller stora bokstäver eller om orden ska ha en stor första bokstav.
  6. Rotation: Rotation är en serie inställningar där du kan anpassa hur orden visas i ditt word cloud. Med Anpassat kan du manuellt ställa in rotationsområdet och antalet orienteringar.
  7. Graffärger: Välj om din graf ska ha flera färger eller vara enfärgad. Du kan välja mellan flera olika tillgängliga färgpaletter.

I fönstret stoppord kan du välja att exkludera vanliga ord som inte är relevanta i de flesta fall. Välj språk i rullgardinlistan och klicka på Välj för att få en lista med vanliga ord. Klicka på Ok för att spara listan med stoppord. Det går endast att välja stoppord från ett språk men du kan använda Uteslut ord för att lägga till andra ord manuellt.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.