🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur du använder Användargrupper

Du hittar Användargrupper genom att klicka på ditt namn i huvudmenyn.

Som Superusers kan du skapa Användargrupper för att på ett smidigt sätt hantera behörigheter bland dina användare. Skapa en ny Användargrupp genom att klicka på Skapa.

Välj vad din nya användargrupp ska heta och vilka användare som ska vara med i gruppen. Klicka sedan på Skapa.

När du har skapat din grupp kan du när som helst användargruppens namn (1) eller lägga till fler användare (2).

För att radera en Användargrupp klickar du på Radera-knappen i gruppvyn. Observera att när du raderar en användargrupp kommer användarna i gruppen inte längre att ha tillgång till gruppens tilldelade mappar.

Det går även att lägga till användare i olika Användargrupper under menyn Användare. Detta kan vara smidigt när du skapar en ny användare som ska vara en del av flera Användargrupper.

Användargrupper är användbara när du vill skapa olika grupper med olika behörigheter i din organisation. Skapa en grupp och ge gruppen behörighet över de mappar som du vill att dessa användare ska ha tillgång till.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.