🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur du tillåter anonyma svaranden vara med i prisutdelningar

Prisutdelningar kan användas för att locka fler svaranden till att delta i din Quest. Det kan däremot vara lite osmidigt att be om svarandens personuppgifter om din Quest låter svaranden vara anonyma. I denna artikel går vi igenom hur du kan låta svaranden vara med i prisutdelningar genom att skapa en separat Quest som svaranden skickas till efter att de svarat på din befintliga Quest.

Skapa först en separat Quest för svaranden som vill vara med i prisutdelningen. Välj det tema och de inställningar du vill ha (ett tips är att använda samma design som den Quest som svaranden just deltagit i.

Under Frågetyp väljer du Flera textfält.

Under Egenskaper för frågor kan du skriva in t.ex. Var vänlig ange dina personuppgifter för att delta i prisutdelningen som Frågetext (1). Skriv sedan in informationen du behöver i Rader (2).

Under Frågeinställningar kan du kryssa i Obligatorisk fråga för att undvika att få in svar utan informationen du behöver.

 

Under Format kan du välja e-post som format i e-post-fältet för att se till att svaranden skriver in e-post i rätt format.

Välj Distribuera via länk för att få en länk till din Quest. Klicka på Kopiera länk.

Testa & Publicera din nya Quest. Gå sedan till Questen som ska leda till denna prisutdelnings-Quest.

Som den sista frågan i Questen ger du svaranden alternativet att skickas vidare till en separat Quest för att delta i prisutdelningen. Klicka på inställningar för svaret som leder till prisutdelningen.

Klicka på Status.

Välj Vidarebefordra till en extern URL. Klistra in länken till prisutdelnings-Quest och klicka på Använd.

Nu kommer alla som svarar Ja på denna fråga att automatiskt skickas till din separata Quest där de kan ange sina personuppgifter utan att de kopplas till sina svar i den riktiga Questen.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.