Hur använder jag Respondentdatafält?

Genom att ladda upp Respondentdata kan du göra dina Quester mer personliga och rikta in dig på specifika grupper genom att använda information du redan har om inbjudna svaranden. Med Respondentdatafält kan du skapa, läsa, uppdatera eller ta bort respondentdatafält i din Quest.

Obs: Alla ändringar du gör i Respondentdatafält påverkar data i både inbjudningar och svar.

Du hittar Respondentdatafält under Distribution.

För att skapa ett nytt respondentdatafält klickar du på Lägg till för att öppna fönstret Skapa. I rullgardinlistan (1) kan du välja mellan tre typer av fält:

  • Anpassat fält: Lagra uppladdad information om svaranden
  • E-post: Lagra e-postadresser
  • Mobil: Lagra telefonnummer som kan användas i SMS-inbjudningar

I Fältnamn (2) skriver du vad ditt respondentdatafält ska heta. Välj ett namn som gör det tydligt för dig och dina kollegor vilken typ av fält du skapar då det är fältnamnet som kommer att synas när du ska använda fältet i taggar, routing, filter och korstabulering.
Kryssa i personuppgifter (3) om du vill markera fältet med en personuppgifter-ikon. Detta  kopplar fältet till dina GDPR-inställningar, som t.ex. lagringsperiod och funktionen radera personuppgifter.
Kan filtreras (4) gör att fältet är en rullgardinsmeny vilket gör att du kan använda Något av eller Ingen av när du skapar villkor.  Om du inte kryssar i denna ruta är fältet ett öppet svar och du kan använda Innehåller, Innehåller inte, samt Lika med när du skapar villkor.

Om du vill göra ändringar i ett existerande respondentdatafält kan du välja ett av fälten i listan och göra ändringar i rutan till höger.

  1. Titel låter dig byta namn på ditt respondentdatafält. Du kan ge fältet olika namn i andra språk i rullgardinlistan.
  2. Du kan kryssa i eller ur Personuppgifter för att ändra denna inställning
  3. Denna ikon raderar ditt respondentdatafält (notera att det inte går att radera fält efter att en Quest har publicerats)
  4. Konvertera låter dig ändra fältet från filterbart till inte filterbart och tvärtom.

Under Fälttyp hittar du Lägg till där du kan lägga till alternativ för respondentdatafältet (endast för filterbara respondentdatafält). Använd denna funktion för att lägga till ett alternativ per rad.

Du kan redigera (1) eller radera (2) existerande alternativ.

Undvik att göra respondentdatafält filterbara om de innehåller väldigt många alternativ. Om du t.ex. vill kunna filtrera på ålder eller namn kan du göra detta genom att använda villkor som innehåller, innehåller inte eller lika med. Respondentdatafält med fler än 500 alternativ fungerar inte i Essentials och kommer endast att ge ett felmeddelande.

Export

Om du vill ha en mall med dina respondentdatafält att använda för t.ex. framtida uppladdningar av svarande kan du använda Export för att exportera en Excel-fil.

I Designer kan du använda Visa respondentens datafält för att infoga informationen i en fråga och låta svaranden uppdatera eller bekräfta information som du har om dem. Klicka på Lägg till och välj Visa respondentens datafält.

Markera den information du vill använda och klicka på Ok för att skapa frågor i Questen för varje respondentdatafält du valt.

Svaranden kommer nu att se informationen du har om dem som en separat fråga i Questen. Du kan använda Inkludera tilläggsinformation för att skriva t.ex. ”Vänligen bekräfta att denna information stämmer”.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.