🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur skapar jag nya värdefilter?

Om du vill gruppera efter specifika värdfilter på din Quest kan du skapa ett nytt filter att använda i rapporter. Klicka på Nytt filter under Serie i den rapport du vill skapa filter för.

Välj Värdefilter och klicka på Nästa.

Välj att antingen Skapa ett eller flera filter med enkla villkor eller Skapa ett filter med villkor i flera steg. Du kan se ett exempel på hur dessa filter ser ut under Exempel.

När du väljer Skapa ett eller flera filter med enkla villkor väljer du först en fråga och sedan vilka villkor du vill använda för ditt filter.

För frågor med fasta svarsalternativ kan du välja ett av följande alternativ:

  1. Något av: skapar ett filter som inkluderar alla som har valt de svarsalternativ du väljer.
  2. Ingen av: skapar ett filter som inkluderar alla som inte har valt de svarsalternativ du väljer.
  3. Svarat: skapar ett filter som inkluderar alla som har svarat på denna fråga.
  4. Inte besvarad: skapar ett filter som inkluderar alla som inte har svarat på denna fråga.

För frågor med fritextsvar kan du välja ett av följande alternativ:

  1. Innehåller: skapar ett filter som inkluderar alla som har använt ett ord eller en fras du skriver i textrutan.
  2. Innehåller inte: skapar ett filter som inkluderar alla som inte har använt ett ord eller en fras du skriver i textrutan.
  3. Är lika med: skapar ett filter som inkluderar alla som har använt exakt det du skriver i textrutan.
  4. Svarat: skapar ett filter som inkluderar alla som har svarat på denna fråga.
  5. Inte besvarad: skapar ett filter som inkluderar alla som inte har svarat på denna fråga.

I nästa steg kan du välja ett namn för varje filter du skapat. Klicka på OK för att spara.

Om du väljer att Skapa ett filter med villkor i flera steg får du välja ett eller flera villkor som måste uppfyllas för filtret. Du kan välja att alla villkor ska uppfyllas bara ett av de du valt genom att använda och/eller-funktionen. Använd Lägg till villkor för att välja flera villkor.

I vårt exempel nedan skapar vi ett filter för alla som har svarat ”2” på fråga 1.3 och har valt Svenska som språk.

Du kan även använda Lägg till grupp för att skapa nya grupper av villkor för att skapa flera multi-villkors-filter.

Namnge ditt nya filter och klicka på OK för att spara.

Du hittar dina nya filter under Värdefilter under Serie.

Under Filter kan hitta alla dina skapade filter. Här kan du redigera eller radera filter. Här kan du även skapa filter genom att klicka på Ny.

Du kan använda dina skapade filter när du gör en Batchexport.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.