🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag generera urvalsrapporter?

Med funktionen Generera urvalsrapporter kan du skapa flera kopior av en rapport och använda olika filter eller jämförelser i varje rapport. Ett exempel för hur denna funktion kan användas är om du vill jämföra hur olika avdelningar har svarat på en medarbetarundersökning. Du kan då använda generera urvalsrapporter för att skapa en rapport per avdelning. (För att skapa filter baserade på avdelning behöver du importera denna information som Respondentdata).

Börja med att markera den rapport du vill kopiera och klicka på generera urvalsrapporter.

Här ser du nu dina värdefilter och jämförelser. Kryssa i de versioner du vill använda.

Om du vill använda ett intervallfilter i alla dina nya rapporter kan du kryssa i Apply interval filter on all versions för att visa tillgängliga intervallfilter. Klicka på Nästa när du har gjort dina val.

Här får du nu välja rapportinställningar för alla rapporter du valt att skapa.

 

  1. Rapportnamn: Här väljer du vad dina rapporter ska ha för namn. Rapportnamnet kommer att synas i alla exporterade filer samt i dina liverapporter.
  2. Tema: Här väljer du vilket Tema din Liverapport ska ha. Läs mer om teman här.
  3. Status: Välj om din rapport ska vara privat eller offentlig. Välj offentlig om du vill att svaranden ska kunna se din liverapport.
  4. Visa tid för senaste uppdatering: Kryssa i denna ruta för att visa information om när rapporten senast uppdaterades i Liverapport.
  5. Kräver lösenord: Kryssa i denna ruta om du vill att man ska skriva in ett lösenord för att se din liverapport. Ett lösenord genereras automatiskt när du kryssar i rutan men du kan ändra lösenordet till vad du vill.
  6. Bakgrund: Du kan välja att visa din liverapport som en graf per sida (standardval) eller en enskild sida med antingen en, två eller tre kolumner.
  7. Ska läsaren få välja språk?: Välj huruvida man ska få välja språk när de besöker din liverapport.

När du har valt dina inställningar klickar du på Nästa för att skapa dina rapporter. Du kan klicka på Ladda ned LiveRapport-länkar för att ladda ner en Excel-fil med länkar och lösenord för varje rapport du just skapat.

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.