🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag Ställ in egenskaper för flera frågor?

I Designer kan du välja Ställ in egenskaper för flera frågor under Åtgärder.

Denna funktion låter du välja följande egenskaper för varje fråga:

  • Obligatorisk fråga
  • Dölj frågetext
  • Dölj hela frågan
  • Personuppgifter

Klicka på Spara när du har kryssat i egenskaper för alla frågor.

Alternativer Obligatorisk fråga gör att en svarande inte kan hoppa över frågan i din Quest. Dessa frågor markeras med * i Questen.

Dölj frågetext visar svarsalternativ utan att visa frågetexten. Detta är praktiskt om du har en väldigt lång fråga. Skriv då hellre frågan i rutan Inkludera tilläggsinformation och Dölj frågetexten, så att endast texten från Inkludera tilläggsinformation visas.

Dölj hela frågan döljer frågan från svaranden. En dold fråga är markerad i Designer på följande sätt:

Frågor markerade med Personuppgifter har en liten ikon i frågefältet. Använd denna funktion för att hålla kolla vilka frågor som har att göra med svarandens personuppgifter.

Genom att markera frågor med Personuppgifter kan du i Uppföljning välja att endast radera personuppgifter utan att radera nyttig information som inte är personlig.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.