Hur använder jag inställningar i rapporter?

I alla rapporter kan du ändra inställningar för hur statistiken ska visas under Visa.

Du kan välja vilken graftyp som ska visas mellan dessa alternativ:

 • Horisontell
 • Kurva
 • Linje
 • Område
 • Område (kurva)
 • Punkt
 • Stapel

Under visa data som kan du välja att visa data från inkomna svar som antal svar, procent eller ett medelvärde.

Sortering låter dig sortera datan efter:

 • Standardordning: samma ordning som visas i Questen
 • Alfabetiskt, A till Ö
 • Alfabetiskt, Ö till A
 • Svar, minsta till största
 • Svar, största till minsta
 • Omvänd ordning: Samma som standardordning, men omvänt

Under Graffärger kan du välja att visa alla svarsalternativ som en färg eller i en färgpalett.

Du kan även välja dessa inställningar:

 1. Visa dataetiketter i graf: Visar hur många svar som har kommit in för varje svarsalternativ
 2. Tidslinje: Låter dig välja Tidslinje perioder och visar statistik för svarsalternativen baserade på när svaren kom in

Om du endast vill visa specifika svarsalternativ i dina diagram kan du välja detta genom att klicka på Välj vilka svarsalternativ som ska visas längst ner till höger i Inställningar. Här kan du sedan välja vilka svarsalternativ att visa genom att markera de alternativ du vill visa. Klicka på Spara när du har valt dina alternativ.

Alla inställningar du har valt här påverkar endast den fråga du har markerad i listan till vänster. Om du vill använda samma inställningar på flera eller alla frågor kan du klicka på Applicera på andra frågor och välja de frågor som du vill ska använda samma inställningar.

Välj frågor och klicka på Använd för frågor för att spara dessa inställningar på alla markerade frågor.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.