🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur skapar jag automatiska aviseringar?

För att skapa automatiska aviseringar som skickas enligt särskilda villkor använder du Aviseringar.

Klicka på Ny för att skapa en ny avisering.

Under Inställningar kan du välja vad Aviseringen ska ha för namn (1) samt aktivera eller stoppa aviseringen (2).

Skapa villkor (3) är det du använder för att ställa in villkoren för när din automatiska avisering ska skickas ut .

(Om du kryssar i Skapa uppföljning (4) kommer en Ge feedback-knapp att finnas i tackmeddelandet som svaranden får. Detta ger svaranden en chans att ge dig feedback på din Quest.)

I Skapa villkor kan du välja att ställa in villkor baserade på svar som kommit in, respondentdata eller systemfält.

Under frågor kan du välja att skicka aviseringen om deltagaren väljer ett specifikt svar, efter att de svarat på en specifik fråga eller väljer att inte svara på en fråga. Du kan t.ex. välja att skicka ett meddelande till alla som valt ”väldigt missnöjd” i en fråga om hur nöjda de är med servicen de fått.

Under respondentdata kan du välja att skicka ett meddelande till alla som hör till en viss grupp av svarande när de har svarat eller till de svaranden som bor i en specifik stad. För att använda Respondentdata måste du först ha laddat upp information om de inbjudna. Lär dig hur du gör detta i artikeln Hur använder jag Respondentdata?

Det tredje alternativet för att skapa villkor är systemfält. Vilka alternativ du har här beror på hur du har ställt in dina frågor i Designer. Du kan t.ex. bara välja att skicka ett meddelande till de som fått ett visst antal poäng i Questen, om du har poängsatt dina frågor.

Använd Lägg till villkor för att skapa fler villkor för din avisering eller Lägg till grupp för att skapa fler villkor som är kopplade till varandra. I vårt exempel här har vi t.ex. en grupp med 2 villkor där vi har ställt in att bara personer som har svarat Ja på fråga 1.2 OCH jobbar på ekonomiavdelningen kommer att få en avisering. Du kan använda grupper samt och/eller för att skapa precis de villkor som du behöver för dina aviseringar.

När dina villkor ser ut som du har tänkt dig kan du scrolla ner och anpassa meddelandet som ska skickas ut när villkoren uppfylls. Under Till (1) väljer du Respondent om alla som uppfyller villkoren ska få aviseringen eller Specificerad mottagare om du vill välja specifika e-postadresser som dina villkor gäller för. Du kan lägga till så många e-postadresser som du vill med knappen Lägg till e-postadress.

Välj ämnesrad (2) och skriv ditt meddelande (3). När du har skrivit ditt meddelande är det alltid smart att skicka en förhandsgranskning (4) till dig själv för att se om mailet ser ut som du tänkt dig.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.