🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur använder jag svarsinställningar?

Under Inställningar i din Quest kan du hitta alternativ som gäller svar som du får in.

Under svarsinställningar har du fem inställningar:

  1. Skicka en kopia av varje inkommet svar till följande e-postadress: Kryssa i denna ruta för att få ett mail varje gång någon svarar på din Quest. Du väljer själv vilken e-post du vill få kopian skickad till.
  2. Tillåt flera svar per respondent: låter svaranden delta i din Quest flera gånger.
  3. Visa bakåt-knapp längst ned på varje sida i enkäten: visar en knapp som låter svaranden gå tillbaka till föregående fråga i din Quest.
  4. Lägg till länk för avanmälan i e-postinbjudan: ger svaranden alternativet att tacka nej till påminnelser samt fler inbjudningar till denna Quest.
  5. Skicka kopia av svar via e-post till respondenten: Skickar ett mail med svarandens resultat till deras e-post. Du kan välja att Alltid skicka kopian, låta svaranden själv välja med Valfritt eller Aldrig skicka kopior.

 

 

 

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.