🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur skapar jag en Panelundersökning?

Panelundersökningar, eller Panelstudier, används för att mäta förändringar över tid. Du kan skapa en Panelundersökning i Essentials genom att bjuda in samma grupp deltagare till samma Quest flera gånger.

I denna artikel kan du se ett exempel på hur du skapar en Panelundersökning och hur du sedan samlar in rapporter från denna.

För att skapa en Panelundersökning behöver du ställa in tre inställningar på rätt sätt:

  1. Du behöver tillåta flera svar per svarande samt bjuda in samma svarande till samma Quest över en viss period.
  2. Du behöver kunna filtrera svarandens data efter tidsperiod (t.ex. vecka eller månad)
  3. Du behöver ställa samma frågor i varje Quest som svaranden bjuds in till.

Du hittar Tillåt flera svar per respondent under Svarsinställningar som ligger under Inställningar. Kryssa i denna ruta.

Du behöver ladda upp nya, uppdaterade tidsidentifierare med varje omgång av Questen. Detta låter dig gruppera svar från samma omgång samtidigt som du kan separera svar från specifika svaranden och specifika tidsperioder.

Börja med att skapa en Excel-fil med minst en tidsidentifierare som data om svaranden.

Ladda sedan upp din fil under Distribution. Klicka på Lägg till Inviterade.

Välj Importera från fil och klicka på Nästa.

Klicka på Välj och ladda upp din Excelfil. Kom ihåg att välja rätt språk under Distributionsspråk.

Du ser nu en förhandsundersökning med datan du kommer att ladda upp. Säkerställ att allt ser bra ut och att rutan Första raden innehåller rubriker är ikryssad om du har använt rubriker i din Excel-fil.

Klick och dra relevanta Filrubriker från det vänstra fältet till Lägg till ny under Anpassade fält. Klicka på Nästa.

Välj Importera alla inviterade personer och skapa dubbletter om sådana finns (dubbletter tillåts) och klicka på Nästa.

Klicka här för att lära dig mer om hur du använder Respondentdata.

Det sista steget är att lägga till frågor i din Quest. För att säkerställa att du får tydlig och konsekvent data bör du använda exakt samma frågor och svarsalternativ varje gång svaranden deltar i din Quest. Här ser du ett exempel på en fråga som kan användas i en vecko-baserad panelundersökning.

Rapporter från din panelundersökning

För att mäta förändringar över tid behöver du skapa filter för alla svarsalternativ för dina tidsidentifierare. Du kan göra detta genom att antingen ladda upp dummy-svaranden med olika kombinationer eller genom att lägga till ett filter efter varje gång du laddar upp svaranden med ny data (t.ex. ny vecka, månad).

Klicka på pilen bredvid Ny under Filter och välj Nytt värdefilter.

 

Välj Respondentdata och den rubrik du har laddat upp (Week i vårt exempel). Klicka på Välj alla. (Klicka på Lägg till fråga för att lägga till rader om du vill använda dig av flera tidsperioder, som vi har gjort med Week och Month).

När du klickar på Nästa får du namnge dina nya filter.

Gå nu till rapporter och välj en Rapport. Klicka på Lägg till serie och välj Lägg till korstabulering.

 

Scrolla ner i Korstabulera med den här frågan och välj Week. Detta kommer att skapa ett diagram med svar från alla veckor som du har skapat filter för. Om du vill välja specifika veckor att jämföra kan du klicka på Välj vilka svarsalternativ som ska visas och endast markera de veckorna.

Nu har du skapat ett diagram som visar statistik över tid och din panelundersökning är klar. Du kan alltid justera hur diagrammet ser ut under Inställningar eller visa statistiken som en Tabell. Läs mer om grafinställningar här.

Det kan även vara smidigt att använda Ytterligare information för att skriva lite information om svarsalternativen t.ex. är en skala på 1 till 5 eller liknande. Använd denna textruta för att göra det lättare för andra att förstå och läsa grafen.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.