🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Vad händer om jag ändrar lagringsperioder i en Quest som redan har fått in svar?

 

Lagringsperioden för inkomna svar är direkt kopplade till GDPR (General Data Protection Regulation) och kan ändras under GDPR-inställningar i din Quest.

Om du ändrar lagringsperioden i en Quest som redan har fått in svar kommer de nya reglerna endast gälla svar som kommer in efter att du gjort din ändring.

Exempel:
Du publicerar en Quest där lagringsperioden är 7 dagar. 10 personer deltar i Questen och du vill nu förlänga lagringsperioden till 14 dagar.  Du gör ändringen under GDPR-inställningar.

De 10 svaren du redan har fått in kommer fortfarande att raderas efter 7 dagar eftersom det var denna lagringsperiod som de 10 svarandena har gett sitt medgivande för. Alla svar du får in efter att du gjort ändringen kommer att ha en lagringsperiod på 14 dagar.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.