🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hur man bekräftar Respondentdata med hjälp av frågor

För att säkerställa att informationen om svaranden är korrekt kan du be de svarande bekräfta sin information direkt.

Exempel: Vi visar informationen vi har om de svarande (adress, avdelning, telefonnummer etc.) och ber de bekräfta att allt stämmer.

Denna process har tre steg:

  1. Ladda upp din existerande Respondentdata under Distribution. Välj Lägg till Inviterade och välj sedan Importera från fil.
  2. Använd taggar i frågefälten för att plocka fram de svarandes data.
  3. Inkludera Annat som svarsalternativ så att svaranden kan skriva in korrekt information om dina uppgifter inte stämmer.

Respondentdata kommer att vara unik för varje svarande och bör INTE importeras med Anpassade fält för att försäkra dig om att din Quest fungerar som den ska.

(Du kan lära dig mer om Respondentdata i denna guide)

Det bästa sättet att bekräfta din information är att använda Ja för bekräftelse och Annat med texten Nej, rätt information är.. som ett alternativ att kunna skriva in rätt information. Använd Inkludera tilläggsinformation och taggar för att använda den svarandens information i frågan.

Nu kan svaranden välja att antingen bekräfta informationen du har eller ge dig korrekt information genom att välja Nej och fylla i fältet.

I Uppföljning kan du få fram alla svar som kräver att du uppdaterar svarandens information. Med Välj kolumner (1) kan du välja vilka frågor och svar som ska visas och använd sedan ett filter (2) för att filtrera svaren efter ”Är inte lika med = Ja”.

Om du behöver göra ändringar i en svarandes information klickar du på svarandens e-post. Här kan du se alla svar du fått in från just denna svaranden och kan kopiera informationen du behöver under Svar.

academy

Om Academy

Hittade du svaret på din fråga? Under dokumentation finns informativa beskrivningar som hjälper dig förstå och kunna använda Essentials funktionalitet fullt ut. Genom insiktsarbete höjer du kunskapsnivån i hela organisationen.