🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik validerer du Respondentdataene dine ved bruk av spørsmål

For å sikre at informasjonen om respondenten er korrekt, kan du be respondentene bekrefte opplysningene sine umiddelbart.

Eksempel: Vi viser informasjonen vi har om respondentene (adresse, avdeling, telefonnummer osv.) og ber dem bekrefte at alt stemmer.

Denne prosessen har tre trinn:

  1. Last opp dine eksisterende Respondentdata under Distribusjon. Velg Legg til inviterte og velg deretter Importer fil.
  2. Bruk tagger i spørsmålsfeltene for å hente ut respondentenes data.
  3. Ta med Annet som svaralternativ slik at respondenten kan legge inn korrekt informasjon dersom opplysningene dine er feil.

Respondentdata vil være unike for hver respondent og bør IKKE importeres med tilpassede felt for å sikre at Questen fungerer som det skal.

Du kan lære mer om Respondentdata i denne veiledningen

Den beste måten å bekrefte dine opplysninger på er å bruke Ja for bekreftelse og Annet med teksten Nei. Jeg heter… som et alternativ for å kunne legge inn riktig informasjon. Bruk Inkluder tilleggsinformasjon og tagger for å bruke respondentens informasjon i spørsmålet.

Respondenten kan nå velge å enten bekrefte informasjonen du har eller gi deg riktig informasjon ved å velge Nei og fylle ut feltet.

I Oppfølging kan du få alle svarene som krever at du oppdaterer respondentens informasjon. Med Velg kolonner kan du velge hvilke spørsmål og svar som skal vises, og deretter bruke et filter for å filtrere svarene etter «Er ikke lik med = Ja».

Hvis du trenger å gjøre endringer i en respondentens informasjon, klikk på respondentens e-post. Her kan du se alle svarene du har fått fra akkurat denne respondenten og kan kopiere informasjonen du trenger under Svar.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.