🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Rapportinnstillinger

Du kan bruke Rapportinnstillinger når du trenger å endre navnet på rapporten og/eller justere LiveReport. Naviger først til Rapporter, og åpne deretter Rapportinnstillingene direkte ved å klikke på tannhjulet til rapporten du vil endre:

…alternativt, hvis du allerede har åpnet rapporten, klikker du på knappen Rapportinnstillinger:

Et popup-vindu med rapportinnstillingene vises:

A: Rapportnavn: I denne boksen kan du endre navnet (tittelen) på rapporten. Dette rapportnavnet vil vises i alle nye eksporterte og nedlastede formater, og i LiveReport.

B: LiveReport URL: Dette er en dynamisk rapportlenke som automatisk oppdaterer resultatene hver gang en rapportleser går inn i lenken.

C: Følg lenke / Kopier lenke: Klikk «Følg lenke» for å gå direkte inn i LiveReport. Klikk «Kopier lenke» for å kopiere/lime inn lenken for å dele den med andre.

D: Tema: Her endrer du utformingen av LiveReport. Merk: Du kan lage din egen rapporttema fra Ledere  Temaansvarlig  Nytt rapporttema.

E: Status: For å gjøre LiveReport tilgjengelig for andre, må status settes til «Offentlig».

F: Passord: Klikk på «Krev passord» hvis du bare vil at en bestemt person/gruppe personer skal se resultatene. Et passord vil bli automatisk generert, med mulighet for å endre det til et ønsket passord.

G: Layout: Du kan velge mellom å vise din LiveReport som ett diagram per side (standard) eller en en-side layout med enten en-, to- eller tre kolonner.

H: La publikum bestemme språk: Respondenten kan velge mellom de tilgjengelige språkene i din Quest.

I: La seeren velge filtre: Hvis du klikker «Ja, gi LiveReport-seeren tilgang til utvalgte filtre», vil du kunne velge blant eksisterende Verdifiltre og Intervallfiltre som respondentene kan aktivere når de leser rapporten.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.