🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Svarlogg

Ved å legge til en Svarlogg i rapportene dine kan du bestille for å få forståelse for når i tide respondentene svarte, og med hvilke midler. Du kan også bruke filtre på svarlogger for å se når en bestemt gruppe respondenter svarte.

For å legge til svarloggen, åpne rapporten, klikk Legg til og Legg til svarlogg:

Svarloggen vil vise totalt antall svar og dele opp antall svar per medium (e-post, SMS, Lenke eller Dynamisk Lenke). Den resulterende svarloggen kan vises som et fra, enten som «Stablet graf», «Linje» eller «Stablet kolonne»:

…eller som en tabell:

Merk: Hvis du vil lære mer om dynamiske lenker trykk her

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.