Slik bruker du Kopiér for Rapporter?

Du kan bruke Kopiér når du ønsker å kopiere en rapport fra Rapporter. Slik gjør du:

  1. Merk rapporten din
  2. Klikk «Kopiér»

Etter at kopieringen er fullført, kan du gi nytt navn til den kopierte rapporten ved å angi den kopierte rapporten ved å klikke på rapportnavnet for å begynne å jobbe med den:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.