🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan Eksporterer jeg individuelle svar til en fil?

Å eksportere individuelle svar til en fil kan være nyttig hvis du ønsker å analysere hva hver enkelt respondent har svart på ulike spørsmål. For å eksportere individuelle svar, gå til Rapporter. Her kan du velge en rapport og klikke Eksport.

..eller hvis du er i en rapport, kan du velge Eksport.

I Eksportere rapport velger du enten Word eller PDF under Alle svarskjemaer.

Velg om du vil ha en lenke til den eksporterte filen eller motta filen som en e-post til innboksen din. Skriv inn e-postadressen din i Til-boksen. For å bruke filtre på den eksporterte filen, merk av for Overstyr filtre og velg filtrene du vil bruke. Klikk deretter på Fullfør for å eksportere rapporten.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.