🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik bruker du Rotér spørsmålssett

Du finner denne funksjonen på denne måten: Designer –> Andre handlinger –> Rotér spørsmålssett:

Denne funksjonen lar deg gruppere spørsmål i spørsmålssett som kan presenteres i tilfeldig rekkefølge (mens rekkefølgen på spørsmålene i hvert sett er bevart).

For å starte, bytt til Skru rotering på:

Før du oppretter en rotering, er det nyttig å tenke på at den består av tre nivåer:

1. Gruppene: Dette er toppnivået. Gruppene presenteres i statisk rekkefølge, mens innholdet i hver gruppe kan presenteres i tilfeldig rekkefølge. (For å aktivere dette, merk av «rotering» ved siden av gruppenavnet).

2. Spørsmålssettene: Dette er mellomnivået. Hvert spørsmålssett må inneholde en gruppe, og de vil bli presentert i tilfeldig rekkefølge hvis rotering er aktivert for deres overordnede gruppe.

3. Spørsmålene: Dette er det laveste nivået. Hvert spørsmål må inneholde et spørsmålssett, og de vil bli presentert i statisk rekkefølge.

For å legge til et spørsmål til et spørsmålssett, velg det fra rullegardinmenyen under settet. For å legge til et nytt spørsmål, klikk på Legg til et spørsmål (fra spørsmålssettet du vil legge til spørsmålet til).

For å legge til et spørsmålssett klikker du ganske enkelt Legg til et spørsmålssett (fra gruppen du vil legge til spørsmålssettet til).

For å legge til en gruppe, klikk bare på Legg til en gruppe.

Hvis du vil slå av rotering for noen av gruppene dine, utvider du bare gruppen og fjerner haken fra «rotér»-boksen.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.