🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

GDPR i Designer

 • Quest designer kan eieren enkelt se hvilke spørsmål og/eller respondentdata som er markert som personopplysninger. 
 • Eieren av questen har to muligheter til å markere spørsmål og/eller respondentdata som personopplysninger inne i quest designer:
  1. Fra spørsmålsinnstillinger:
  2. Fra Andre Handlinger->Angi Egenskaper for flere spørsmål.
  I dette vinduet har vi i tillegg til å legge til personopplysningene også utført følgende endringer:
  1. Inkludert respondentdata.
  2. Lagt inn kollonnen »Type» for å skille mellom spørsmål og respondentdata.
academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.