Hvordan legge inn et Bilde i et spørsmål?

Du kan sette et bilde over spørsmålsteksten og på et svaralternativ.

Slik legger du et bilde over spørsmålsteksten:

Slik setter du et bilde på et svaralternativ:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.