🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan sende Quest til godkjenning

Når denne funksjonen er aktivert,  kan den benyttes til å kvalitetssikre Quest internt den Quest publiseres.
Designer brukere som jobber lokalt har rett til å lage egne undersøkelser, men må sende dem inn for intern godkjenning fra Test og Publiser siden, før de kan publisere og lansere dem.

Super-brukere som vanligvis har  en sentral rolle mottar de (interne) godkjenningsforespørslene og går gjennom utkastet til undersøkelsen. Hvis alle deres interne kvalitetskrav er oppfylt, godkjenner Super-brukeren undersøkelsen slik at Designer-brukeren kan publisere den.

Når du legger til en quest for godkjenning, kan du velge mellom Super-brukere på kontoen (1) og legge til en valgfri melding (2).

Forespørselen om godkjenning vil bli sendt ut til Super-bruker og ingen ytterligere endringer vil bli lagret i Questen.

 

MERK: Denne funksjonen er ikke aktivert som standard. Vennligst kontakt oss for å aktivere den.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.