Hvordan sende Quest til godkjenning

Når denne funksjonen er aktivert,  kan den benyttes til å kvalitetssikre Quest internt den Quest publiseres.
Designer brukere som jobber lokalt har rett til å lage egne undersøkelser, men må sende dem inn for intern godkjenning fra Test og Publiser siden, før de kan publisere og lansere dem.

Super-brukere som vanligvis har  en sentral rolle mottar de (interne) godkjenningsforespørslene og går gjennom utkastet til undersøkelsen. Hvis alle deres interne kvalitetskrav er oppfylt, godkjenner Super-brukeren undersøkelsen slik at Designer-brukeren kan publisere den.

Når du legger til en quest for godkjenning, kan du velge mellom Super-brukere på kontoen (1) og legge til en valgfri melding (2).

Forespørselen om godkjenning vil bli sendt ut til Super-bruker og ingen ytterligere endringer vil bli lagret i Questen.

 

MERK: Denne funksjonen er ikke aktivert som standard. Vennligst kontakt oss for å aktivere den.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.