🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan bruke Routing på svaralternativer?

Routing er nyttig når du vil bruke oppfølgingsspørsmål for spesifikke svar i Quest eller for spesifikke individer basert på respondentdata.

Du kan også bruke Routing til å lage alternativer i Quest. Et eksempel er å velge matrisen (enval) som spørsmålstype og la respondenten velge hvilke av valgene som er relevante for dem.

På neste side presenterer du respondenten for oppfølgingsspørsmålene som er relevante for spørsmålene der de svarte «Highly dissatisfied 1».

Legg til et sideskift og lag en ny matrise og klikk på Spørsmålsegenskaper.

Klikk på Routing.

Her legger du betingelser som gjelder for svar i forrige spørsmål som leder respondenten til relevante oppfølgingsspørsmål.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.