🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Slik tilpasser du din Hjemmeside

Hver gang du logger på Questback Essentials vil du se hjemmesiden din. Her kan du velge å skjule informasjonsbokser, ganske enkelt ved å klikke på X-symbolet øverst til høyre i hver boks.

Hvis du vil ha informasjonsboksen(e) tilbake, trykker du Tilbakestill layout:

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.