🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Oppfølging

Responser er av stor verdi, Essentials gir deg mulighet til å følge opp respondenter individuelt eller i grupper.

Følg opp respondenter og deres responser ved å klikke på Oppfølging oppe til høyre.

Oppfølgingsfunksjonen gir deg muligheten til å:

  • Følge opp respondentene basert på deres respondentdata og svar.
  • Filtrere svarene, basert på intervallfilter eller egendefinerte filtre som kan lages under Filtre-ruten.
  • Eksportere rådata til Excel-rapporter.

 

Vennligst merk at dersom «Skjult identitet» er aktivert, vil du ikke kunne se noen respondentdata eller sensitiv informasjon om respondenten. Det samme gjelder dersom GDPR-bevaringsperioden er utløpt, respondentens e-postadresser vil bli skjult etter at bevaringsperioden utløper.

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.