Hva betyr E-postinvitasjonsstatusene?

Når du inviterer respondenter til å svare på en Quest via e-post eller SMS, kan du spore de ulike invitasjons- og svarstatusene for hver enkelt melding fra listen over Inviterte.

Listen over Inviterte åpnes fra Distribusjonsruten:

Invitasjonsstatusen vil vise hvilke respondenter som har mottatt invitasjonen (dvs. invitasjonsstatusen viser «Planlagt levert») og hvilke som ikke har (noen annen status enn «Planlagt levert»):

 

Følgende tabell forklarer de ulike invitasjonsstatusene:

Invitasjonsstatus Beskrivelse (E-posten/SMS-en er…)
 • Levert
…vellykket sendt fra Essentials
 • Permanent avvist*
 …sendt fra Essentials, men returnert som Permanent avvist.
 • Ikke invitert
…ikke sendt fra Essentials. Tips: merk respondenten og klikk «Inviter».
 • Planlagt for levering
…planlagt å sendes fra Essentials på et spesifisert tidspunkt.
 • I karantene
…ikke sendt fra Essentials, fordi den inviterte ble invitert tidligere og settet
karantenetiden er ikke nådd.
 • Midlertidig avvist**
…sendt fra Essentials, men returnert som myk retur.

*Permanent avvist: E-posten har blitt returnert til Essentials fordi mottakerens adresse er ugyldig (kan ikke leveres permanent). Det kan være forårsaket av en av følgende årsaker:

 • domenenavnet eksisterer ikke
 • mottakeren er ukjent
 • adressen er ugyldig (skrivefeil eller endret adresse)
 • e-postmottakerens e-postserver har blokkert Essentials-serveren (f.eks. har mottatt for mange e-poster fra «@questback.com»)
 • det er en eller annen type nettverksproblem hos mottakeren

Tips for å løse Permanent avvist e-post:

 1. Sjekk at e-postadressen er stavet riktig. Hvis ikke, slett invitasjonen og send den til riktig adresse
 2. Sjekk om den eksisterer ved å bruke https://verify-email.org/. Hvis ikke, slett invitasjonen og send den til en alternativ adresse
 3. Hvis mange mottakere fra samme domene ble blokkert, bør du vurdere å kontakte IT-personell som er ansvarlig for domenet og få dem til å hviteliste følgende domener:
 • mail1.questback.net
 • mail2.questback.net
 • mail3.questback.net
 • mail4.questback.net

**Midlertidig avvist: E-posten når respondentens e-postserver, men blir returnert før den når respondentens postkasse. Slik midlertidig avvisning kan oppstå fordi:

 • mottakerens postkasse er full (overfylt)
 • serveren er nede eller overbelastet
 • meldingen er for stor
 • brukeren har forlatt postkassen
 • Midlertidig avvist-invitasjon løser seg vanligvis over tid. Essentials vil fortsette å prøve å sende myke returnerte invitasjoner i 24 timer.

Svarstatusen vil vise hvilke respondenter som har svart (dvs. «fullført» eller «slettet») eller som ennå ikke har fullført svaret (en hvilken som helst annen status enn «fullført» eller «slettet»):

 

Følgende tabell forklarer de ulike responsstatusene:

Responsstatus Beskrivelse («Respondenten har…»)
Fullført …fullført Questen
Slettet …fullført Questen, men svaret er slettet
GDPR …avslått deltakelse i Quest på grunn av GDPR
N/A …ikke vært i stand til å svare på grunn av hard-/myk returnert invitasjon
Ikke Besvart …Ikke besvart ennå
Avmeldt …avmeldt Quest fra e-post/SMS-invitasjonen
Ikke fullført …begynte å svare på Questen, men ikke fullført
(Blank svarstatus) …ikke blitt invitert ennå, svar er derfor ikke mulig
Skjult Quest har skjult identitet satt, svarstatus er skjult for alle respondenter

MERK: Hvis Skjult identitet er aktivert enten «alltid» eller «valgfritt», vil responsstatusen «Skjult» vises for alle respondenter.

 

 

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.