🔄 We are currently updating our documentation. Some pages may be outdated during this process. We apologize for any inconvenience caused.

Hvordan lage et Quest-tema?

Du kan skape Tema som kan brukes i dine Quester. Du kan velge bakgrunn, farge, teksttype, tekststørrelse, samt sette inn en logo i ditt tema. Du kan til og med bruke CSS for å gjøre ytterligare justeringer, om du for eksempel vil skape din egen skyveknapp eller svarmatrise til bruk i spørsmål. Du kan også lage temaer som kan brukes i e-poster og rapporter.

For å skape ett tema går du til Theme Manager under Managers.

*1

Velg Ny og deretter Nytt Quest-tema:

Velg først hvilket navn temaet ditt skal ha. Her kan du nå laste opp en logo og justere hvilken side den skal vises på. Du kan også velge en bakgrunnsfarge eller laste opp et bakgrunnsbilde. Bakgrunnsinnstillingene lar deg velge om bakgrunnen skal vises som ett enkelt bilde, gjentas flere ganger for å fylle skjermen eller tilpasses skjermstørrelsen.
Du kan alltid se en forhåndsvisning i boksen til høyre.

Under Tekst velger du skrifttype, tekststørrelse og farge på teksten. Du kan velge forskjellige fonter for titler, spørsmål og knapper i Questen.
I Inputs-boksen kan du endre fargen på de ulike delene av Questen som ikke handler om tekst.

Under Annet finner du flere innstillinger som du kan bruke for å justere hvordan din Quest skal se ut. Her kan du for eksempel angi om respondenten skal se hvor langt de har kommet i en Quest.

I den siste delen, tilpass CSS, kan du bruke CSS til å tilpasse formatet til de forskjellige spørsmålstypene med kode. Du kan for eksempel redigere fargen i matrisespørsmålene dine, eller endre hvordan skyvebryteren vises. Vi har laget en egen guide som du kan lese her

academy

Om Academy

Finner du svaret på spørsmålet ditt? Under dokumentasjonen er det informative beskrivelser som hjelper deg å forstå og kunne bruke Essentials funksjonalitet. Gjennom innsiktsarbeid hever du kunnskapsnivået i hele organisasjonen.